Oferta

Jako biuro specjalistycznych opracowań z zakresu ochrony środowiska oferuję Państwu szeroki zakres usług konsultingowych oraz opracowań, w tym przede wszystkim:

- Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko;
- Karty Informacyjne przedsięwzięcia;
- Operaty wodnoprawne;
- Analizy emisji zanieczyszczeń do atmosfery;
- Wnioski o pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery;
- Analizy hałasu przemysłowego;
- Wnioski o pozwolenie zintegrowane.
 
W ramach usług konsultingowych oferuję również pełną reprezentację Państwa firmy przed urzędami wydającymi poszczególne decyzje oraz przeprowadzenie procedury w Państwa imieniu.

Specjalnością działań firmy w zakresie postępowań administracyjnych są przede wszystkim opracowania zmierzające do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń zintegrowanych. 

W zakresie usług konsultingowych specjalnością jest opracowani dokumentacji przetargowych SIWZ dla inwestycji realizowanych w oparciu o żółty i czerwony FIDIC, Ustawę Prawo Zamówień Publicznych jak i dla przetargów realizowanych zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

Chętnie podejmę się również innych zadań związanych z realizacją przez przedsiębiorstwa obowiązków z zakresu ochrony środowiska.
 

Our offer

We can offer wide range of environemntal and construction consulting services and documentation preparation, including but not limited to:

- Environmental impact analysis report;
- Information Cards;
- Water requirements survey documentation;
- Emission analysis and athmosphere impact analysis;
- Noise emission,  gas, soot and dust emission analysis;
- Building permits and other administrative decisions;
- other design and conept documents involving new technologies and modern construction solutions.
Copyright ©2016 B.O.Ś. Enviposse, All Rights Reserved.