O firmie

Firma Enviposse jest kontynuacją doświadczenia zebranego podczas pracy dla biura projektowego z branży inżynierii środowiska. Dzięki tej współpracy udało mi się wyspecjalizować w dziedzinach takich jak oddziaływanie akustyczne oraz ochrona wód i powietrza.Moje doświadczenie obejmuje m.in. opracowania dla inwestycji związanych z oczyszczaniem ścieków, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, inteligentnymi systemami zasilania i zarządzania energią dla budynków nowoprojektowanych i istniejących, automatyką technologiczną i budynkową dla obiektów związanych z branżą produkcyjną, utylizacją odpadów, oczyszczaniem ścieków, uzdatnianiem wody i zagospodarowaniem wód opadowych.uzdatnianiem wody, zagospodarowaniem wód opadowych oraz gospodarką odpadową.
Każde zlecenie traktujemy jako nowe wyzwanie, którego celem jest umożliwienie realizacji inwestycji w sposób bezpieczny dla środowiska jednocześnie niepowodujący wzrostu nakładów na tę stronę inwestycji, realizując w ten sposób zasady zrównoważonego rozwoju.

Dzięki zróżnicowanym inwestycjom z jakimi do tej pory się spotykałam (m.in. zakłady utylizacji odpadów, oczyszczalnie ścieków, biogazownie rolnicze, farmy wiatrowe) oferuję odpowiednie podejście do każdej inwestycji, dobrą znajomość przepisów prawa, a przede wszystkim możliwości oraz pułapek jakie mogą się pojawiać na etapie planowania inwestycji.

Dzięki udziałowi przy realizacji dużych projektów strukturalnych współfinansowanych ze środków wspólnotowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wiemy jak należy podejść do inwestycji dotowanych ze środków NFOŚiGW oraz Funduszy Europejskich.
W razie konieczności oferujemy również uczestnictwo w rozprawach środowiskowych z udziałem społeczeństwa, prezentacjach inwestycji oraz ich wpływu na jakość środowiska.

Chętnie przejmiemy na siebie komunikację z urzędami wydającymi decyzje administracyjne, aby odciążyć Państwa z tego obowiązku, dopilnować kompletności dokumentacji oraz terminów i zgodności wydawania zezwoleń i decyzji.

Zapraszam do współpracy.

Małgorzata Ratajczak

 

About us

ENVIPOSSE specialises in environmental friendly solutions which can be applied in any building/construction related industry. We can create concepts, designs and documentation for many different investments types conected with environmental friendly solutions and sustainable development in professional application of green energy solutions, inteligent power systems, power management in new and refurbished buildings, technological automation in production industry, waste management plants, sewage treatment, water purification plants and drain water managements facilities.
The services of ENVIPOSSE include environmental consultation with local communities, investment presentation, analysis of environmental impact of newly planned investments. We are able to present the new development in a way that underlines the benefits of new technologies applied, environment protection and smart design concepts of modern construction technologies in use.
ENVIPOSSE can take over official correspondence with local authorities and complete required decision and permit processes in the name of Investor. We will check the completion of the documentation, assure timely submission of all documents and attachements and asure that the scope of documents fullfills the requirements.
Feel free to contact us
Małgorzata Ratajczak
 
 
Copyright ©2016 B.O.Ś. Enviposse, All Rights Reserved.